Magic Square

Luoshu
Vertaald naar Energie, Richtingen, Organen en Seizoenen

Ook zijn bijvoorbeeld smaak en kleuren in ‘the square’ te verdelen